handroll
handroll
由藝人毛加恩所引進的東區餐飲新亮點OSSU,U型手卷一手掌握頂級海陸饗宴!(圖/OSSU Handroll & Bar,以下同)
東區OSSU新餐廳U型手卷!藝人毛加恩引進美式時髦板前日本料理